☰ men
 
palabra virtual

Grabacin para Palabra Virtual    
    Editora del fonograma:    
    Palabra Virtual    
por Carmen Feito Maeso    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

tempo de sono (gallego)


O meu traballo consiste en estar morta / en deixarse a pel na
aperta / na sada /
Vou ficar aqu / e coller as horas do teu ollar /
Vou recoller sen permiso os versos / teus / que deixaches
esquecidos na praia do meu cuarto / da mia alma /
O azucre verte noite /

Moito deixarse a pel pero eu non quixen aprender a chegar /

Cedo souben das bgoas e dos torrentes / das dbidas irreparables /
dos pequenos cancros /

tempo de sono
(somos sono/ lembranza a medias /
paradas do bus / afogndonos a soas /
na traquea da nosa loita)
Es tiempo de sueoMi trabajo consiste en estar muerta / en dejarse la piel
en un abrazo / en la salida
Voy a pararme aqu / y coger las horas de tu mirada
Voy a recoger sin permiso los versos / los tuyos/ que dejaste
desperdigados en la playa de mi cuarto / de mi alma
El azcar vierte noche /

Moito deixarse a pel pero eu non quixen aprender a chegar /

Pronto suben las lgrimas y dos torrentes /de las dudas irreparables
/ de los pequeos cnceres /

Es tiempo de sueo
(somos sueo / recuerdo a medias /
paradas de autobs / ahogndonos a solas /
en la trquea de nuestra lucha)IRIA FERNNDEZ SILVA


regresar