☰ men
 
palabra virtual

Poemes amb la veu del poeta    
    Editora del fonograma:    
    Edigsa    
por Mari Manent    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

A la meva filla Maria quan tenia un any, en temps de guerra


Sens acosten al rfec les branques de lavet
i, lluny, quin so pregon fa estremir la finestra?
s trista la muntanya al cor del fred,
i s trista aquesta olor de la pobra minestra.

Com la rel, com el fruit en la boira de lhort,
damunt la sina clara vas nodrint-te, adormida,
i sassembla al silenci de la mort
aquest tebi silenci de la vida.De: Antologia potica: homenatge al poeta
en el seus vuitanta anysMARI MANENT


regresar