☰ men
 
palabra virtual

Poetes catalans contemporanis    
    Editora del fonograma:    
    Aguilar. La palabra.    
por Nria Espert    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Laccia plena de lluna


Laccia plena de lluna
gemega en la nit dargent.

El setembre passa amb una
llarga tremolor de vent.

Lluu lestelada dispersa
i sem recull lesperit,

oint la vaga conversa
del vent, laccia i la nit.

Ai, que el meu cor ploraria
i ms feixuc com el fang,

davant la nit, que fa via
tota vestida de blanc!

Si fra laccia bruna
o el cor que feia un lament?

El setembre passa amb una
llarga tremolor de vent.De: Antologia potica: homenatge
al poeta en el seus vuitanta anysMARI MANENT


regresar