☰ men
 
palabra virtual

Poetes catalans contemporanis    
    Editora del fonograma:    
    Aguilar. La palabra.    
por Josep Miquel Velloso    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Dun xiprer


Ta vida s un desig dagilitat;
voldria ser gentil i s massa forta.
Ta vida s un desig llarg i callat;
s com lespectre duna flama morta.De: J.M. Lpez-PicJOSEP MARIA LPEZ-PIC


regresar