☰ menú
 


GUERAU DE LIOST

 

   Oda al piadós baró perfet Oda al piadós baró perfet de Guerau de Liost   


En la voz de Josep Miquel Velloso    

primeros versos

Sortosa la nissaga que té un baró perfet! Cada obra d ell apar millor que totes. La llum divina el ruixa, metòdica, a raig fet, a llum que els altres copsaran a gotes. Ell sa fillada, c ustic i alhora idíl lic, mena (a cada banda un rengle de perills). I encara als ulls li posa, asèptica, una bena, car res a aprendre no tindr dels fills...