☰ men
 
palabra virtual

Grabacin para Palabra Virtual    
    Editora del fonograma:    
    Palabra Virtual    
por Andr Cruchaga (espaol) y Miren Eukene Lizeaga (vasco)    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Retrato: Historia de mi Madre


Mi madre no fue una mujer de pomposas ciudades,
Sino de ardiente pueblo y nobles rboles:
Todo un ro que marcha callando entre las sombras,
Flotando, bajo el sol, en la superficie,
Su ntima sencillez de juventud erguida.
No tuvo, pese a su mocedad sencilla, una rama de sosiego
En su alma, sino muchos caminos pedregosos.
Qu poca aquella cuando corra, descalza,
Sobre las calles empedradas de la vida
Sin saber que el tiempo tiene muros y llagas
Y el horizonte no es como lo vemos
Ella no tuvo esa cuna descrita en los cuentos de hadas,
Ni esa fastuosidad de los jardines parisinos,
Ni el carruaje alado con abanicos azules.
Mi madre tuvo mquina de coser, hilos y tijeras
Para hilvanar la fe en los pauelos de sus entraas,
Para alzar su frente y conquistar el roco
Y darnos el fruto de sus manos: su vida entera,
Frente a los restos fros del vaco


El Salvador, 04122004Erretratua: Nire amaren istorioa

Nire ama ez zen hiri hotsandiko emakumea,
Herri sutsu eta zuhaitz jatorrenetakoa baizik:
ibai oso bat itzaletan isilik doana,
ur gainean eusten, eguzki azpian, azalean,
Bere barne-barneko gazteri tentearen xumetasunean.
Naiz eta neskatila xumea izan, ez zuen sosegu adarrik jaso
Bere ariman, harrizko bide anitz baizik.
Zelako garia hura, hanka -utzik korrika zebilenean,
Bizitzaren kale harriztatuetan
Denborak zauriak eta hormak dauzkala jakin gabe
Eta zerumuga ez dela ikusten dugun bezalakoa...
Berak ez zuen eduki maitagarrien ipuinetan azaltzen
/diren sehaska horietakoa,
Ezta Paristarren lorategi arranditsu horietakoa.
Ezta abaniko urdinezko egoak dituen gurdi horietakoa.
Nire amak, jostun makina, hariak eta guraizeak izan zituen,
Bere barruko oihaletan fedea albaintzeko,
Burua altxatzeko eta ihintza irabazteko
Eta bere eskuen fruitua guri emateko: bere bizi osoa,
Hutsaren hondakin hotzen aurrean.


2004-12-04De: Oscuridad sin fecha. Data gabeko iluntasuna
Traduccin: Miren Eukene LizeagaANDR CRUCHAGA
LIBROS EN PDF DE ANDR CRUCHAGA EN PALABRA VIRTUAL 
  Estacin del fuego   
 

 
  Viaje csmico   
 

 
  Caminos cerrados   
 

 
  Sublimacin de la noche /Sublimaci de la nit   
 

regresar